Partners

Kwartiermarkers

De Stichting KWartiermakers heeft als doel om met placemaking het gebied te ontplooien en te behoeden voor verder verval. De Kroepoekfabriek en Kwartiermakers werken wel vaker samen en projectleider Sophieke Thurmer was bestuurslid bij de Stichting KWartiermakers . Het was een logische keuze om Muziek bij de Buren Vlaardingen bij de Stichting KWartiermakers onder te brengen. Zo kunnen we met Muziek bij de Buren ook een bijdrage leveren aan de gebiedsontwikkeling van de historische haven Koningin Wilhelminahaven. 

Het levert ook nog eens nieuwe doelstellingen op – mensen in contact brengen met de historische haringhaven van Vlaardingen en nieuwe samenwerkingen met Stadsstrand. In 2021 en 2022 zijn er mini-festivals MBDB geweest op het Stadsstrand, ook in 2024 staat dat op de planning. Voor locaties voor Muziek bij de Buren wordt actief gezocht in de KW-haven.

Kroepoekfabriek

De Kroepoekfabriek wil een breed publiek in Vlaardingen enthousiast maken voor popcultuur en daarmee de stad en regio aantrekkelijk maken. Met goede initiatieven voor talentontwikkeling, een volwassen regionaal-, nationaal- en internationaal programma en moderne dance-avonden wil De Kroepoekfabriek poppubliek en musici inspireren en activeren een bezoek aan De Kroepoekfabriek te brengen. De Kroepoekfabriek heeft Muziek bij de Buren als festival naar Vlaardingen gehaald en staat de organisatie met raad en daad bij. Daarnaast is De KF de locatie voor de matchavond en de locatie van het slotfeest.

Ondernemersfonds

Het Ondernemersfonds Vlaardingen stimuleert ondernemers om te komen tot samenwerkingsverbanden en collectieve initiatieven ter verbetering van het ondernemersklimaat en de leefbaarheid binnen de gemeente Vlaardingen.Het ondernemersfonds verstrekt een subsidie aan Muziek bij de Buren.